Skillnader mellan fordonsbelysning och industribelysning

För mig som arbetar inom belysningsbranschen så tycker jag det är väldigt spännande hur LED påverkar olika branscher inom industri och entreprenad. Inom industrin är det framförallt fokus på besparingar och miljö vilket i sin tur driver utvecklingen framåt i ett rasande tempo. Företag kan spara miljoner på en 5 till 10 års period genom att byta ut de ljuskällor man har till LED och då är det förstås ganska enkelt att rättfärdiga ett byte från en kostnadssynpunkt. Men inom fordonsbranschen ser det något annorlunda ut, här är det istället begränsade elsystem som drar stor nytta av 12v led lampor som är den avgörande faktorn.

Arbetsbelysning inom entreprenad

Inom entreprenadbranschen ser vi ett tydligt mönster där entreprenadsföretag väljer att installera arbetsljus med led dioder på traktorer och hjullastare före xenon och halogen lampor. Led arbetsbelysning ger stora fördelar i form av bättre ljus vilket är viktigt när maskiner utför schaktarbeten i mörker där krav på belysning hela tiden anpassas till rådande förhållanden. En minskad effektförbrukning är också en stor fördel när vi talar om led arbetsbelysning  då många entreprenadsfordon har elsystem med strikta begränsningar. Ett arbetsljus med led dioder presterar ca fem gånger bättre än halogen arbetsljus vid samma effekt.

Åkerier satsar på led extraljus

Inom åkeribranschen ser vi ett liknande scenario. Men de flesta åkerierna väljer led extraljus alternativt xenon i vissa undantagsfall på grund av ljuset. Halogen som extraljus används mycket sällan och tekniken är på väg att fasas ut inom de allra flesta branscher. De senaste led extraljus modellerna presterar väldigt bra och avger ett ljus med betydligt längre räckvidd än de bästa xenon lamporna. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan de olika led belysningslösningarna. Inom industrin är det fokus på kostnadsbesparingar medan själva ljuset i sig är det primära fokuset för fordon.